STACJE UZDATNIANIA WODY I OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

STACJE DEMINERALIZACJI – OCZYSZCZALNIE FIZYKO-CHEMICZNE – OCZYSZCZALNIE BIOLOGICZNE - INSTALACJA ZEROWEGO ZRZUTU ŚCIEKU- JEDNOSTKI ODWRÓCONEJ OSMOZY – STACJA ŻYWIC JONOWYMIENNYCH

Firma SIMPEC, założona w 1993 roku, jest idealnym partnerem w zakresie projektowania, budowy, instalacji i serwisu posprzedażowego oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody.

Firma działa głównie w sektorze przemysłowym na poziomie krajowym i międzynarodowym, zajmując się oczyszczalniami obróbki wstępnej, procesowej i ścieków pochodzących z instalacji wyciągowych,

Wspieramy naszych klientów w zakresie obsługi posprzedażowej, zarządzania i zdalnej pomocy technicznej.

Podejmujemy się również renowacji istniejących obiektów, a dzięki wykwalifikowanej kadrze oferujemy wewnętrznie certyfikowane analizy laboratoryjne i usługi doradcze w zakresie praktyk licencyjnych.

Nasza firma posiada wewnętrzny warsztat do budowy i montażu dostarczonych urządzeń, magazyn części zamiennych na potrzeby podstawowe oraz magazyn specyficznych chemikaliów.

Know-how, innowacje, badania, ciągłe szkolenia, ekspertyzy technologiczne, wykwalifikowany personel i kompleksowa pomoc  te szczegóły sprawiają, że SIMPEC jest idealnym partnerem do rozwiązywania problemów związanych z wodą.

Projekt - Budowa - Instalacja - Pomoc

SIMPEC posiada certyfikat ISO 9001 w zakresie projektowania, budowy, instalacji i serwisu stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków.

PRODUKTY: Stacje uzdatniania wody

Oczyszczalnie ścieków – Instalacje demineralizacyjne – Odwrócona osmoza – Ultrafiltracja – Instalacje fizyko-chemiczne – Instalacje biologiczne – Odzysk i ponowne wykorzystanie wody

Nasza misja

Wspieramy naszych Klientów w opracowywaniu nowych projektów, proponując Innowacyjne, Bezpieczne, Niezawodne i Wysokiej Jakości Rozwiązania Zakładowe, w celu poprawy działalności produkcyjnej, z poszanowaniem środowiska naturalnego.