Automatyzacja, zarządzanie, próbkowanie

Automatyzacja, zarządzanie, próbkowanie

Realizujemy systemy sterowania, zarządzania i automatyzacji naszych stacji uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Wysoki stopień automatyzacji naszych systemów i oczyszczalni pozwala nam na zainstalowanie najnowszej generacji systemów nadzoru i sterowania, które wspierają Klienta w zarządzaniu stacjami uzdatniania wody.

Zdalne sterowanie instalacjami w naszej siedzibie pozwala nam na ciągłe monitorowanie stanu systemu i interweniowanie we wszelkich aktualizacjach lub zmianach oprogramowania bezpośrednio z naszej siedziby, skracając tym samym czas, a przede wszystkim koszty interwencji.

Systemy nadzoru pozwalają klientowi na pełną, intuicyjną i natychmiastową wizję instalacji, upraszczając zarządzanie nią.

Dzięki teleserwisowi, Klient może otrzymywać wiadomości i e-maile z powiadomieniami i alarmami, bezpośrednio na telefonach komórkowych / smartfonach.

Nasz rewolucyjny system iCloud pozwala nam na podgląd stanu urządzeń do uzdatniania wody za pomocą smartfonów lub komputerów PC. Klient ma dostęp do platformy iCloud w celu przeglądania panelu HMI i jego zmiennych w dowolnym miejscu na świecie.

Oferujemy szeroki zakres rozwiązań i technologii do analizy i ciągłego monitorowania ścieków, wody pitnej i przemysłowej.

Simpec oferuje szeroki zakres rozwiązań i technologii do analizy i ciągłego monitorowania ścieków, wody pitnej i wody przemysłowej.

Niezbędne jest projektowanie niezawodnych systemów sterowania w celu osiągnięcia maksymalnych wyników w procesie oczyszczania.

Systemy monitorowania:

 • Systemy ciągłego monitorowania wody
 • Systemy ciągłego monitorowania instalacji
 • Systemy analizy i wykrywania
 • Systemy do próbkowania i utrzymywania stałej temperatury
 • Systemy nagrywające
 • Systemy kontroli pH
 • Systemy kontroli wilgotności względnej
 • Systemy kontroli przewodnictwa MicroS / cm
 • Systemy kontroli ChZT (Zapotrzebowanie na tlen chemiczny)
 • Systemy kontroli chloru
 • Systemy kontroli TOC (Total Organic Carbon)
 • Systemy kontroli przepływu
 • Systemy kontroli temperatury
 • Kontrola napromieniowania UV
 • Totalizatory i rejestratory wideo
 • Panele ekranu dotykowego
 • Panele operatorskie
 • Jakościowy i ilościowy zestaw analityczny
impianti automazione
automazine e controllo impianti
impianti depurazione
impianti controllo remoto
depurazione acque reflue
impianti biologici
impianti chimici
impianti chimico fisici