, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, blog, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, shop/, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, wp, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,

Stacje uzdatniania wody

Stacje uzdatniania wody

SIMPEC Srl jest idealnym partnerem w zakresie projektowania, budowy instalacji i serwisu posprzedażowego oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody. Wszystkie nasze produkty i stacje uzdatniania wody:

Urządzenia do uzdatniania wody – Oczyszczalnie ścieków – Urządzenia do demineralizacji – Odwrócona osmoza – Ultrafiltracja –Oczyszczalnie fizyko-chemiczne – Oczyszczalnie  biologiczne – Odzyskiwanie i ponowne wykorzystanie wody

 

STACJE UZDATNIANIA WODY I OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

Firma SIMPEC, założona w 1993 roku, jest idealnym partnerem w zakresie projektowania, budowy, instalacji i serwisu posprzedażowego oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody.

Firma działa głównie w sektorze przemysłowym na poziomie krajowym i międzynarodowym, zajmując się oczyszczalniami wody pierwotnej, procesowej i oczyszczalniami ścieków.

Wspieramy naszych klientów w zakresie obsługi posprzedażowej, zarządzania i zdalnego wsparcia technicznego.

Podejmujemy się również renowacji istniejących obiektów, a dzięki wykwalifikowanej kadrze oferujemy wewnątrzlaboratoryjne analizy i doradztwo w zakresie praktyk licencyjnych.

Nasza firma posiada wewnętrzny warsztat do budowy i montażu dostarczonych urządzeń, magazyn części zamiennych na potrzeby pierwotne oraz magazyn specyficznych chemikaliów.

Know-how, innowacje, badania, ciągłe szkolenia, ekspertyzy technologiczne, wykwalifikowany personel i pomoc kapilarna: te szczegóły sprawiają, że SIMPEC jest idealnym partnerem do rozwiązywania problemów związanych z wodą.

SIMPEC posiada certyfikat ISO 9001 w zakresie projektowania, budowy, instalacji i serwisu stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków.