Instalacje SKID na konstrukcji ze stali nierdzewnej , mobilne , kompaktowe i kontenerowe

Instalacje Skid (na konstrukcjach ze stali nierdzewnej), instalacje kompaktowe i kontenerowe

Simpec produkuje instalacje kontenerowe, Skid i kompaktowe, dostosowane do obszaru instalacji, z uwzględnieniem lokalnych temperatur, wolnej przestrzeni i lokalnych przepisów.

Instalacje kontenerowe Simpec są całkowicie wstępnie zmontowane i przetestowane w naszym warsztacie przed wysyłką. Odbywa się to w celu ułatwienia i przyspieszenia rozruchu i uruchomienia.

Instalacje Skid i kontenerowe są produkowane w naszym warsztacie i są gotowe do wysyłki i montażu.

Wykonujemy połączenia hydrauliczne, pneumatyczne i elektryczne w celu zapewnienia kompletnej instalacji do rozruchu

 

 • Instalacje mobilne
 • Instalacje pilotażowe
 • Standardowe instalacje kontenerowe
 • Dedykowane instalacje kontenerowe
 • Instalacje „pod klucz”
 • Prototypy
 • Instalacje Skid i kontenerowe do odwróconej osmozy
 • Urządzenia do demineralizacji
 • Instalacje Skid żywic jonowymiennych do odzyskiwania wody
 • Instalacje Skid filtracyjne
 • Instalacje Skid do ultrafiltracji
 • Instalacje Skid i kontenerowe do nanofiltracji
 • Instalacje Skid i kontenerowe do mikrofiltracji
 • Oczyszczalnie fizyko-chemiczne kompaktowe i kontenerowe
 • Instalacje Skid i kontenerowe żywic jonowymiennych
 • Instalacje pilotażowe
skid plant waer treatment
skid
skid plant
wastewater plants skid
water reatment plant skid
container skid