Składowanie i przygotowanie produktów chemicznych

Składowanie i przygotowanie produktów chemicznych

SIMPEC realizuje dla swoich Klientów bezpieczne urządzenia do przechowywania i przygotowania produktów chemicznych.

 • Silosy do składowania proszków (wapno, węgiel)
 • Zbiorniki do przygotowania roztworu (z proszków i płynów)
 • Zbiorniki magazynowe z podwójną ścianą osłonową
 • Systemy przeciwpyłowe
 • Systemy załadunku i rozpoznawania
 • Bezpieczne składowanie zgodnie z obowiązującym prawem
 • Systemy dozowania
 • Wprowadzamy również na rynek pewne specyficzne produkty chemiczne

Projektujemy specjalne urządzenia do magazynowania, dozowania, przygotowania, przenoszenia i ważenia materiałów lub produktów chemicznych w celu zapewnienia maksymalnej ochrony operatorów zgodnie z przepisami bezpieczeństwa dla środowiska pracy.

Sprzedajemy produkty chemiczne i środki chemiczne przeznaczone specjalnie do uzdatniania i oczyszczania wody.

 • Bezpieczne przechowywanie produktów chemicznych
 • Systemy dozowania
 • Urządzenia do automatycznego przygotowania
 • Urządzenia do ręcznego przygotowania
 • Pojemniki do składowania proszków
 • Urządzenia systemu przeciwpyłowego.
 • System transferowy.
 • System opróżniania dużych worków Big bag
 • Systemy rozpoznawania produktów chemicznych
 • Skrubery do eliminowania emisji oparów i gazów
 • System mieszania
 • Zbiorniki magazynowe
 • Zabepieczenia wycieków ze zbiorników
 • Systemy zabezpieczeń wycieków z custern
 • Urządzenia zabezpieczające operatora


Simpec oferuje również:

 • Polielektrolity  flokulanty (proszkowe i ciekłe)
 • koagulanty
 • środki bakteriobójcze i produkty antyalgowe
 • antyspieniacze
 • wapno hydratyzowane do oczyszczenia
 • środki do usuwania kamienia  i środki do czyszczenia membran
 • Węgiel aktywny granulowany i w proszku
 • żywice jonowymienne
 • złoża kwarcowe  i hydroantracytowe
 • produkty do przygotowania wody pitnej
prodotti chimici
azienda chimico fisica
stoccaggio prodotti chimici
stoccaggio impianti chimici
impianti biologici chimici
azienda impianti chimici
azienda chimica