Oczyszczalnie ścieków fizyko-chemiczne i biologiczne

Oczyszczalnie ścieków

Nasze doświadczenie jest dostępne dla Klientów w zakresie budowy oczyszczalni ścieków i zakładów oczyszczania zgodnie z obowiązującymi przepisami w danym kraju.

 •  Oczyszczalnie fizyko-chemiczne (praca ciągła i okresowa)
 •  Oczyszczalnie biologiczne (osad czynny, nitryfikacja, denitryfikacja, utlenianie)
 • Oczyszczalnie ścieków przemysłowych z różnych procesów produkcyjnych
 • Platformy do unieszkodliwiania odpadów płynnych dla 3 stopnia oczyszczania i obróbka przesączu
 • Projektujemy i budujemy oczyszczalnie ścieków do zrzutów przemysłowych o dowolnej wielkości.

Dzięki naszym innowacyjnym technologiom procesowym, nasze oczyszczalnie są w stanie spełnić normy prawa ochrony środowiska poprzez oczyszczanie wód z głównych zanieczyszczeń (metale ciężkie, ChZT, BZT, oleje i tłuszcze, środki powierzchniowo czynne, siarczany, chlorki, fluorki, itp.) )

Jednym z głównych obszarów zastosowań naszych instalacji  jest oczyszczanie wody powstającej w procesach obróbki wykańczającej metali oraz ogólnie w procesach przemysłowych. Instalacje do oczyszczania wód meteorycznych, wód gruntowych, wysypisk śmieci i ścieków z produkcji biogazu. Realizujemy również oczyszczalnie dla sektora mechanicznego, chemicznego i farmaceutycznego.

Nasze instalacje, działające zarówno poprzez procesy fizyko-chemiczne jak i biologiczne, gwarantują wysoką wydajność przy łatwej konserwacji i niskim zużyciu.

Nasz personel techniczny jest w stanie wspólnie z Państwem przeanalizować wykonalność instalacji i znaleźć rozwiązanie, które najlepiej odpowiada Państwa potrzebom

Oczyszczalnie pracujace w trybie ciagłym o okresowym oraz oczyszczalnie biologiczne

 • Obróbka ścieków przemysłowych
 • Odzyskiwanie i ponowne użycie wody
 • Oczyszczalnie okresowe (szarżowe)Instalacje z częściowymUrządzenia do zerowego zrzutu
 • Urządzenia do redukcji metali ciężkich
 • Zrzuty z obróbki powierzchniowej
 • Przetwarzanie odpadów na wysypiskach
 • Przetwarzanie odpadów z produkcji biogazu (obróbka fermentacyjna)
 • Zmniejszenie ładunku azotu pochodzącego z refluksu zwierzęcego
 • Oczyszczanie wody w glebie i miejscach skażonych
 • Oczyszczalnie wody deszczowej
 • Instalacje SBR (sekwencyjnych reaktorów biologicznych
 • Instalacje MBR (bioreaktorów membranowych)
 • Instalacje do biologicznego usuwania azotu (nitryfikacja, denitryfikacja)
 • Instalacje do spalania substancji organicznych

Oczyszczanie wody i ścieków odbywa się poprzez połączenie technologii i procesów niezbędnych do usunięcia zawartych w nich zanieczyszczeń.

Simpec buduje dwa główne typy oczyszczalni ścieków: fizyko-chemiczne do pracy ciągłej i okresowej oraz biologiczne

W wielu sytuacjach te dwa rodzaje instalacji do oczyszczania ścieków mogą ze sobą współistnieć .

Oczyszczona woda może zostać odprowadzona do wód powierzchniowych lub odwodniona lub, jeśli to możliwe technicznie i ekonomicznie, może zostać ponownie wykorzystana w procesie produkcyjnym poprzez zainstalowanie dedykowanych urządzeń (do odparowania osmozy, ultrafiltracji, itp.).

Instalacje  do pracy ciągłej i okresowej

Instalacje fizyko-chemiczne powodują, że zanieczyszczenia stają się nierozpuszczalne przy użyciu produktów chemicznych, a następnie oddzielają część nierozpuszczalną (osad) od wody (proces fizyczny).

Główne etapy oczyszczania w procesie fizyko-chemicznym to:

 • Usuwanie oleju
 • Zakwaszanie
 • Koagulacja
 • Adsorpcja
 • Dekompleksacja (Rozbijanie związków kompleksowych )
 • Neutralizacja
 • Flokulacja
 • Sedymentacja / dekantacja
 • Filtracja osadu
 • Filtracja końcowa wody oczyszczonej
 • Filtracja na złożu kwarcytowym
 • Filtracja z wykorzystaniem granulowanego węgla aktywnego
 • Filtracja przy użyciu żywic selektywnych (dla metali ciężkich)

W obecności zanieczyszczeń, takich jak chrom i cyjanek, dodaje się sekcje do usuwania chromu/ redukcji chromu 6+ oraz usuwania cyjanków.

Instalacje biologiczne

Instalacje biologiczne składają się z procesu, którego głównymi bohaterami są społeczności organizmów żywych (bakterii).

Działanie różnych populacji drobnoustrojów i we współpracy między nimi prowadzi do degradacji zanieczyszczeń obecnych w wodach.

Rozwój i wzrost tych bakterii jest zdeterminowany przez substancję organiczną zawartą w oczyszczanym refluksie.
Główne fazy instalacji biologicznych to:

 • Nitryfikacja
 • Denitryfikacja
 • Utlenianie
 • Flokulacja
 • Sedymentacja / dekantacja
 • Filtracja osadu
wastewater-treatment-plants
waste water treatment companies
sewege treatiment plants
sewege treatment plant
water treatment system
wastewater-treatment-plant
wastewater treatment
wastewater treatment companiy
wastewater treatment companies
waste water-treatment-plants
waste water-treatment-plant
waste water treatment company