Pierwszy stopień oczyszczania

Oczyszczanie wody: Procesowej , Gleby, wody ze Studni, z Rzeki, Wody Słonej i Morskiej

Simpec projektuje i buduje stacje uzdatniania wody zasilającej i procesowej dla przemysłu.

Instalacje do uzdatniania wody ze studni, wody słonej, rzecznej, słonawej i morskiej, do użytku przemysłowego i do spożycia przez ludzi.

Celem tych instalacji jest oczyszczenie wody z tych rozpuszczonych lub zawieszonych substancji, które mogą stanowić problem dla  procesu produkcyjnego. Dzięki naszym systemom, Klient uzyskuje zasoby wodne zgodne z wymaganiami dotyczącymi ich wykorzystania.

Dzięki indywidualnemu projektowi jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu optymalne rozwiązania dla wody pitnej przeznaczonej do spożycia przez ludzi, do użytku przemysłowego  oraz do użytku farmaceutycznego.

Rodzaje realizowanych stacji uzdatniania wody pierwotnej:

 • Instalacje do zmiękczania  wody twardej
 • Instalacje odwróconej osmozy
 • Instalacje żywic jonowymiennych
 • Instalacje membranowe
 • Usuwanie twardości wody
 • Dearsenizacja i demanganizacja (usuwanie arsenu i manganu)
 • Filtracja na węglu aktywnym do absorpcji związków organicznych
 • Filtracja na złożu kwarcowym i hydroantracytowym do usuwania zawiesin ciał stałych
 • Oczyszczanie i filtracja wody podziemnej
 • Oczyszczanie wody deszczowej
 • Systemy absorpcji zanieczyszczeń
 • Usuwanie metali ciężkich
 • Wieże chłodnicze i systemy chłodzenia
 • Wyparki próżniowe i pompy ciepła
 • Gorąca woda i wyparki wielostopniowe
 • Instalacje do usuwania żelaza
 • Zabiegi dezynfekcyjne
 • Lampy UV
 • Chlorowanie
 • Odzyskiwanie i ponowne użycie wody deszczowej
 • Instalacje produkcji wody ultraczystej
 • Instalacje do produkcji wody pitnej
 • Instalacje odsalania
 • Instalacje filtrujące
primary water treatment plant
industrial ultrafiltration
primary water treatment plants
well water treatment
impianto a scarico zero
river water treatment
river water treatment plant